11 жніўня

Сёння працягну збіраць фальклор ад свайго таты Мішы.

Зубок Міхаіл Міхайлавіч (1972 г.н., беларус, сярэдне-спецыяльная адукацыя, нар. у  в. Малешэва, Хойніцкі раён, Гомельская вобласць, пераехаў у в. Гарохаўка Бабруйскага раёна, Магілёўскай вобл. ў 1990 г., пераехаў у г. Бабруйск у 1995г.).

  1. “Бабруйская крэпасць”

Ну,пра эта всё расказваецца, там пра то, што было, ну расказвалі і многіе это слышалі в Бобруйске і помімо, ну не до всех это доходіло про Бобруйскую крепость. Не зря говорят, что она построена на костях і крові. Да, всего там хватало. От сейчас тут уже бывшій, хотя бывшіх не бывает, военнослужащі, он был тада маёр Мороз Іван Івановіч, сейчас он уже пенсіонер,  а на то время он был лейтенантом, прішёл. Стаял караул, он был начальніком караула . І ему поступіл звонок, что в бастіоне, охраняемой часовым, сідіт белая женщіна і расчёсывает волосы. Оні думалі - опять же розыгрыш. Ну, кто его знает, мало лі что, ілі солдат умом тронулся, ілі всякое в жізні бывает. І поднялі оні караул, ружьё выдвінулась група. Кода прібежалі на место, оні самі опешілі. Оні увіделі в окно светлую женщіну с дліннымі волосамі, которая іх расчёсывала. І тоже іх было конечно не менее удівленія, как у салдата. Хотя многіе говорілі, что віделі,  как она выходіла із бастіона, і не одін такой караул это всё відел. Ну также возможно какіе - то потусторонніе міры, душі умершіх, которые находятся там. Потому что,во первых, в крепості і вот в  этом году на семьдесят лет освобожденія Беларусі был построен новый памятнік, который раньше был такой скромненькій, а счас более так вот красіво зделалі. На седьмое ноября тысяча девятьсот сорок первого года было расстреляно семнадцать тысяч военнопленных советскіх солдат. Іх подожглі прямо в казармах. Кто убегал, тех растрелівалі. Кто не мог, те згаралі. Кто от ожогов умер прямо в казармах. Поэтому возможно всё, что там проісходіло, всё где-то что-то взаімосвязано. Страшная конечно трагедія, но…нікуда не денесся, потому что і в крепості і декабрісты былі, і всякіе пересыльнікі, ссыльнікі, тюрьмы, концлагері, ну поэтому всё возможно в этой жізні.

Заўвага: няказкавая проза - рэалістычная проза - бываліцы.

  1. «Ой, там у полі, у полі»            

Ой, там у полі, у полі,

Сцелецца ў поле туман.

Там па зялёнаму гаю

Казак з дзяўчынай гуляў.

Там па зялёнаму гаю

Казак з дзяўчынай гуляў.

Яны гулялі, гулялі,

Да іх цыганка прышла:

«Дай ты мне правую ручаньку,

Праўду скажу табе я».

Ой, ты цыганка, цыганачка,

Выйдзі цыганка з гаю.

Ой не люблю я цыганак,

Ой не люблю цыгану.

Ой, там у поле, у поле,

Сцелецца  ў поле туман.

Там па зялёнаму гаю

Плача дзяўчына з дзіцям.

Там па зялёнаму гаю

Плача дзяўчына з дзіцям.

Заўвага: пазаабрадавая лірыка – бытавая любоўная песня.

 

  1. Ну, расказ такой. Дзело было на советско-іранской граніце, ну ілі сейчас туркменско-іранской граніцы, в местах речкі Бабаджік. Мало конечно  кто  это место знает, потому что это погранічная зона, кроме погранічніков, которые  там несут службу,нікто туда асоба і  не прібліжался. Как расказывалі солдаты, хотя я і відел это место, і оні расказывалі. Дело было  такое: как-то ночу нарад, выдвінувшыся на ахрану граніцы, так называемую ПТН, пост техніческого наблюденія. Разложілі радіолакаціонную станцію небольшую, прожектор і началі просмотр местності. І вдруг станція показала, что обнаружіла цель. Цель, которая прямо двігалась  на ніх. Да целі было метров пятьсот, четыреста прімерно так. Оні взялі цель, ввелі і решілівключіть прожектор і посмотреть. Включілі прожектор,цель двігалась, но нікто нічего не відел. Оставалась двесте, тріста, двесте метров,сто пядесят. Цель двігалась, но нікого в прожектор,луч прожекторане попадала. Солдаты іспугалісь, закрылісь в машіне, выключывшы прожэктор і станцыю. Вдруг  по машыне начало што-то бегать, стучать і греметь, ляпать. Конечно, хватіло ім. Оні очень былі іспуганые. Об этом оні далажылі на заставу. Ну, на заставе офіцеры посчіталі, что солдаты разыгрывают іх. Ну пріколав не было,такого паняція «пріколоцца», а вот розыгрыш ладно. І отправілі на следущую ночь с німі на пост техніческого наблюденія офіцера, шоб посмотрел,правда это ілі нет. Ну аналагічная сітуацыя праізашла і в эту же ночь. Опять же радіолокаціонная станція взяла цель, цель началі весті, включілі прожектор, а в луче прожектора цель не відно была. І цель же так же такім же маршрутом двігалась на ніх. Тріста метрав, двесце метрав, сто метрав,уже «мёртвая зона», станцыя больше бліже ста метрав не берёт. Вот оні опять побрасалі і офіцер вместе с німі опять жа тоже закрылся с німі, закрылся в машіне. І опять жа началісь стукі, грохот, машыну начало качаць. Ну,што-то непонятно. Ну,патустаронніе сілы. Возможно, возможно, говорят, что это душі тех солдат, умершіе, которых в 65 году іранцы вырезалі всю заставу і окрававленным ножом на прітыкнулі на дверях заставы надпісь: мы вернёмся через двадцать пять лет, то есть в восемдесят пятом году. Оні должны былі вернуться, но оні не прішлі. Поэтому говорят, что наверно душі тех солдат, которых жестоко вырезалі там, вот оні і бродят в тех местах. После того это место перенеслі, пост техніческого наблюденія прімерно де-то на метров петсот- семсот і там уже нікого не было. Лічно я уже на новом месте служіл і нёс службу, когда был на стажіровке. Это могут подтвердіть те парні, которые со мной былі і наш бобруйчанін Саня Іванов, который жівёт на фарштате, так что это не враньё, а действітельно так оно і было.

Заўвага: няказкавая проза. Рэалістычная проза – бываліца.

 

  1. Есть ещё історія, которую повествовают погранічнікі. Дело в том, что там есть у погранічніков такіе наряды: есть дневные дозоры, есть ночные. І  вот ночной дозор. То есть оні проходят вечером, осматрівают контрольно-следовую полосу, которую сокращённо КСП. Проходят,  смотрят,і там спеціальный был у ніх дом ілі домік оборудованы, в котором оні бодрствуют,то есть ідут туда, а утром уже. Там делают  ночлег, а утром возвращаются на заставу. І вот оні прішлі туда, селі і уже началі дремать. Ну обычно одін дремлет, а одін не спіт.  І здесь резко открываются двері в этом доміке, все конечно поднялісь, і смотрят: перед німі стоіт красноармеец весь белый с трёхлінейкой будёновке і говоріт: «Товаріщі вас здесь ждёт смерть. Вам нужно отсюда уйті». Оні конечно і пропал … оні конечно опешілі, не моглі понять, что это было, но іх такой страх охватіл, а потом немножко отпустіл. Отпустіл этот страх і оні вышлі с этого доміка. Тока отошлі,і с гор сошла лавіна. І снесла этот домік.

Заўвага: няказкавая проза. Рэалістычная проза - бываліца.