Жанр – восеньская песня

“Не лета зіманька…”

 

Не лета зіманька,

Хоць яна лелеіць, но не грэіць,

Не мамка свякроўка,

Хоць яна жалеіць, но не жалка.

Выдзіць на луг і абсудзіць.

Ніўдала нявеста, ніўдала,

Будзіла на тачок, ні ўстала.

 

Запісала ў 1996 годзе студэнтка 1 курса філфака БДУ Касцянка Вольга Іванаўна ў в. Дрымаўшчына Чашніцкага раёна Віцебскай вобласці ад Лузгін Ніны Паўлаўны (1921 г.н., беларуска, непісьменная, не мясцовая).

 

Жанр – восеньская песня

“У цёмным лесе”

 

У цёмным лесе мядзведзь рыкаіць,

Рана, рана мядзведзь рыкаіць,

Мядзведзь рыкаіць – дзевак пужаіць,

Рана, рана дзевак ружаіць.

Пужай не пужай, а я не баюся,

Рана, рана, я не баюся.

Толькі баюся асеннюю ночку,

Рана, рана асеннюю ночку.

Асення ночка, яна цёмненька,

Рана, рана, яна цёмненька.

 

Запісала ў ? годзе студэнтка 1 курса філфака БДУ Леннік А. у в. Варонішчы Полацкага раёна Віцебскай вобласці ад Малаток Лізаветы Трафімаўны (1903 г.н.)

 

Жанр – восеньская песня

“Зацвіцела сіня ягада”

 

Зацвіцела сіня ягада ў бару,

Заблудзіла красна дзевіца ў лясу.

Прыблудзіла к сіню мору-беражку.

А ў тым моры маляваненькі чаўнок,

А ў тым чаўночку красны ўдалы маладзец.

-                    А ты, удалы хлопец малады,

Перавязі мяне на ту старану вады,

Што запросіш, што захочаш – заплачу.

-                    Не хачу я, красна дзеўка, нічога ад цябе,

А ці пойдзеш, красна дзеўка, за мяне?

-                    Воля таты, воля мамы – не мая.

 

Запісала ў 1992 годзе студэнтка 1 курса філфака БДУ Піражэня У. Б. у в. Конікі Мядзельскага раёна Мінскай вобласці ад Шупенька Алімпіяды Лявонцьеўны (1929 г.н., пачатковая адукацыя)

 

Жанр – восеньская песня

“Осень”

 

Як я была да й дівкою,

Ды ўмывалася горілкою.

А теперь я, молодіца,

Больш слізкамі, чым водіцэю.

Як я дыла дівчіною,

То всі пене парубкі зналі,

А як стала молодіцэю,

Усі ворогі сталі.

 

Запісалі  1967 годзе студэнты філфака БДУ ад жыхароў в. Вулька-Дастаеўская Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці.

 

Жанр – восеньская песня

“Пройшла высна”

 

Пройшла высна,

Пройшла красна,

Пройшлі красны літа тэплыі.

Наступае лыхэ врэмнэ,

Шэй морозна зыма.

 

Запісала ў 1996 годзе студэнтка 1 курса філфака Гусева Вольга ў г.п. Антопаль Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці ад Кірычук Ганны Мікалаеўны (1927 г.н., беларуска, мясцовая, пачатковая польская школа).