Брэсцкая вобласць

 

РЫТУАЛЬНА-МАГІЧНАЯ СФЕРА ФАЛЬКЛОРУ

 

Каляндарна-абрадавая паэзія

 

Веснавы цыкл

 

№1. “Гаем зеляненькім…”

Жанр – масленічная песня.

 

Гаем зеляненькім,

Там арала дзяўчыненька волікам чарненькім}2 р.

Арала, арала, няўмела гукаці,

Да наняла казачэньку на скрыпачцы граці. } 2 р.

Казачэнька грае, вочкамі міргае,

Чорт тваю душу знае- на каго міргаеш. }2 р.

Ці на мае волы, ці на мае коні,

Ці на мае бело ліцо ды на чорны бровы.}2 р.

Ні на твае волы, ні на твае коні,

А на твае бело ліцо ды на чорны бровы. }2 р.

 

Запісала ў 1998 г. студэнтка1 курса Ефімовіч Вольга Сцяпанаўна ў в. Стайкі Баранавіцкага раёна Брэсцкай вобласці ад Кучур Ніны Аляксандраўны (1923 г.н.).

 

№ 2. “Масленіца”

Жанр – абрад на масленіцу.

 

Пяклі на масленіцу вераб’еў. Здумоўвалі. У каго, дзе старэйшая баба была ў хаце, то казала: “Ну, сення, пташак напячом ужо”. Пяклі і елі за маліну. А паедзе бацька і маці на базар у Баранавічы, то прывязе сітніцы. Сітніца была–хлеб такі быў, не белы, а сітны хлеб. Ды ўжо чакаем, і карагоды былі.

 

Запісала ў 1998 г. студэнтка 1 курса Ефімовіч Вольга Сцяпанаўна ў в. Стайкі Баранавіцкага раёна Брэсцкай вобласці ад Жанкевіч Марыі Сідараўны (1932 г.н.).

 

№ 3.”Ой, лэтілы, гусы…”

Жанр – масленічная песня.

 

Ой, лэтілы гусы, гогочучы,

А заімі другы, говорачы.

Ой, да нэ лэталы то лэталы,

А такога сэла не бачылы.

Ой, як тое сэло Кустынское,

Ой, якое яно хорошае.

Ой, там дівонькі як зіронькі,

Молодцы як поныгы.

А там молодыцы як белыц,

Ой, молодая молодыця.

Ой, выйды, выйды на вулыцю:

– Не могу выходыты,

З дэванькамы гулі разводыты.

 

Запісала ў 1971 г. студэнтка 1 курса Кулыгіна С. у в. Лышчыцы Брэсцкага раёна Брэсцкай вобласці ад Палінюк Надзеі(1962 г.н. ).

 

№ 4. ”Масленіца.”

Жанр – масленічная песня.

 

Наша масленіца гадавая,

Яна гасцейка дарагая.

Яна пешаю к нам не ходзіць-

Усе на коніках раз’язджае.

Каб конікі былі вараныя,

Каб слугі былі маладыя.

 

Запісала ў 1996 г. студэнтка 1 курса Лагвіновіч Святлана Паўлаўна ў в. Люлькавічы Ганцэвічскага раёна Брэсцкай вобласці ад Васілевіч Алены Аляксееўны (1946 г. н.).

 

№ 5. “Сеялі дзяўчаткі…”

Жанр – масленічная песня.

 

Сеялі дзяўчаткі

Учора хмель.

– Расці, хмелечак,потішэчках увесь.

Дрібная расада

Не водзіцца.

Малады малойчык

Не жэніцца.

Красныя дзеўкі

Замуж не йдуць.

Адна дагадалася-

Замуж пайшла.

Цешча для зяця

Піражкі пякла.

 

Запісала ў 1972 г. студэнтка 1 курса Піткевіч Н. А. у в. Клетная Пінскага раёна Брэсцкай вобласці ад Сліж Канстанціны Адамаўны (1906 г.н.).

 

№ 6. “У нас сення масленіца…”

Жанр – масленічная песня.

 

У нас сення масленіца,

Прыляцела к нам ластавіца,

Села-пала на калу.

Скінула масла па каму,

А хто схопіць дык таму.

Наша Агатка хапліва,

Тое масла схапіла.

У кубачку стапіла,

Свайго мілага паіла:

– Пі, мой мілы хоць да дна,

Я у цябе буду адна.

 

Запісала ў 1978 г. студэнтка 1 курса Дубянецкая Зінаіда ў в. Востраў Пінскага раёна Брэсцкай вобласці ад Страбульскай Таццяны (1905 г. н.).

 

№ 7. “Было лето як бывало…”

Жанр – масленічная песня.

 

Было лето як бывало

Я молодзенька не гуляла,

Я молодзенька не гуляла,

Бо мяне маці не пускала.

Мяне маці не пускала,

Дый ў комороньку запірала.

Дый у комороньцы оконечко,

Мне на вуліцу відненечко.

А на вуліцы пароход едзе,

А ў пароходзе мой брат едзе.

Старшой сястрыцы персцень вязе.

Старшу сястрыцу выклікае,

Срэбраны персцень падае.

 

Запісала ў 1991 г. студэнтка 1 курса Мікша А. у в. Цераблічы Столінскага раёна Брэсцкай вобласці ад Шпакевіч Проссі Пракопаўны (1925 г.н.).

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики.

Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.