×

Ошибка

В настройках плагина reCAPTCHA не указан публичный ключ. Свяжитесь с администратором сайта.
Дзянісенка В.С.
Должность:
загадчык Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ
Отправить сообщение. Все поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными.
Дополнительная информация:

Дзянісенка Вера Сяргееўна

Загадчык вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору кафедры тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства БДУ

***************************************************************

Нарадзілася ў 1987 г. у г. Мінску. У 2005 г. скончыла гімназію №14 г. Мінска. У гэтым жа годзе атрымала дыплом ІІ ступені на Рэспубліканскай алімпіядзе па беларускай мове. З 2005 па 2010 гг. – студэнтка філалагічнага факультэта БДУ, спецыяльнасць “беларуская філалогія”. Выбар філалогіі ў прафесійным плане тлумачыць цікавасцю да слова ўвогуле, а таксама да роднай мовы і літаратуры.

Падчас вучобы ў БДУ ў 2008 г. атрымала дыплом за 3-е месца на ІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Фальклор і сучаснасць”.

Является дважды обладателем диплома второй степени Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (2006 и 2011 гг.).

У 2013 г. скончыла аспірантуру пры ДНУ “Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі”, атрымала атэстат даследчыка.

У маі 2013 г. пад кіраўніцтвам В. С. Дзянісенка ў конкурсе грантаў БРФФД “НавукаМ-2013” атрымаў перамогу навуковы праект “Беларускія і ведыйскія замовы: структура, вобразнасць, семантыка”.

Трудовую деятельность начала в 2009 г. на должности лаборанта без категории учебно-научной лаборатории белорусского фольклора при кафедре
теории литературы.

С 1 марта 2022 г. назначена на должность заведующего учебно-научной лаборатории белорусского фольклора.

Галіны навуковых інтарэсаў: фалькларыстыка, культуралогія.

Публікацыі:

1. Матыўнае поле беларускіх і ведыйскіх замоў ад крывацёку / В. С. Арлова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка.Мінск.: Бестпрынт, 2008. С. 150 – 154.

2. Матыўнае поле беларускіх і ведыйскіх замоў ад ліхаманкі / В. С. Арлова // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы  міжнар. навук.-практ. канф., 22 – 23 крас. 2008., г.Мінск: у 2 ч . / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. Мінск БДУ, 2008.

3. Матыўнае поле беларускіх і ведыйскіх замоў ад  ўдару і звіху / В. С. Арлова // Альманах “Сафія”. №5. 2008. С. 12 – 14.

4. Узроўні безэквівалентнасці ў беларускіх і ведыйскіх лекавых замовах // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. пад рэд. В. В. Прыемка, Т.  А. Марозавай. Мінск.: Бестпрынт, 2009. С. 59–70.

5. Параўнальна-тыпалагічнае вывучэнне беларускіх і ведыйскіх замоў // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. Вып. 7 / пад нав. рэд. Т. А. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2010. С. 122 – 128.

6.     Спецыфіка захавання замоў у вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ / В. С. Дзянісенка // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў VIМіжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 27 – 29 красавіка 2012 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2012. – С. 47 – 48.

7.     Дыялектыка нацыянальнага і інтэрнацыянальнагабеларускіх і ведыйскіх замоў / В. С. Дзянісенка // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі» (Мінск, 18 – 19 красавіка 2012 г.). – Мінск. – С. 106 –110.

8.     Беларускія і ведыйскія замовы: нацыянальны фактар на інтэрнацыянальным фоне / В. С. Дзянісенка // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 9 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка; БДУ. – Мінск, Права і эканоміка, 2012. – С. 55 – 62.

9.                Беларускія і ведыйскія замовы: параўнальна-тыпалагічны аспект / В. С. Дзянісенка // Cборник лауреатов и авторов работ 1 категории Республиканского конкурса научных работ Республики Беларусь. – Мінск, 2011. – С. 492.

10.                     Матыўнае поле звароту замаўляльніка да язычніцкіх персанажаў у беларускіх і ведыйскіх замовах // Міфалогія – фальклор – літаратура: Праблемы паэтыкі. Вып. 8 / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, кафедра тэорыі літартуры, кафедра беларускай літаратуры і культуры; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. – С. 11 – 19.

11. Матыўнае поле звароту замаўляльніка да звышнатуральных сіл у беларускіх і ведыйскіх замоў // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 192 – 196.

12. Этнасацыяльныя і культурна-побытавыя з’явы ў беларускіх і ведыйскіх лекавых замовах / В. С. Дзянісенка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 98 – 102.

13. Мотивное поле кросэтнических структур в белорусских и ведийских заговорах: функция, тематика, образность / В. С. Денисенко // Материалы ІІ Мижроссийской конференции «Фольклор в контексте культуры» (10 марта 2011 г., Дагестанский государственный педагогический университет (г. Махачкала). – Махчкала, Дагестанский госуниверситет, 2011. – С. 86 – 90.

14. Індаеўрапеістыка ў беларускай навуковай прасторы // Язык и социум: теоретические и прикладные аспекты исследования: материалы ІХ Междунар. научной канф., Минск, 3 – 4 декабря 2010 г. / под общ. Ред. Л. Ф. Гербик – Минск: РИВШ, 2011. – С.57 – 61.

15.Структурныя і змястоўныя элементы беларускіх і ведыйскіх замоў: агульнае і адметнае// Матэрыялы  міжнар. навук. канф. 6-й Міжнароднай канферэнцыі “Мова – Літаратура – Культура”, 28 – 29 кастр. 2010 г., г. Мінск. – Мінск, 2011. С. 59 – 64.

16. Тэарэтыка-метадалагічныя асновы вывучэння індаеўрапейскіх вытокаў беларускага фальклору / В.С. Дзянісенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Беларуская навука, 2013. – Вып. 14. – С. 246 – 254.

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики.

Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.