Беларускі дзяржаўны універсітэт

Філалагічны факультэт

Кафедра тэорыі літаратуры

 

Праграма VIІ Шырмаўскіх чытанняў

28лістапада 2007 г.

Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору

СНДЛ “Фалькларыстыка”

 

 

 

 

 

 

 

 

Праграма VIІ Шырмаўскіх чытанняў

28лістапада 2007 г.


Члены аргкамітэта:

 

  1. Кандыдат філалагічных навук, дацэнт Кавалёва Р. М.
  2. Кандыдат філалагічных навук, дацэнт Прыемка В. В.
  3. Кандыдат філалагічных навук, загадчык Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору Марозава Т. А.
  4. Доктар філалагічных навук, прафесар Казакова І. В.
  5. Старшы навуковы супрацоўнік Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору Літвіновіч А. Ф.
  6. Метадыст Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору Лук’янава Т. В.

 

 

 

 

Пленарнае пасяджанне (аўд. 304)

 

Адкрыццё канферэнцыі.

 

 

 

СЕКЦЫЯ 1 (аўд. 54)

Старшыні: к.ф.н. Прыемка В.В.

выкладчык кафедры тэорыі літаратуры Шамякіна С.В.

 

1. Галіч Аляксей, метадыст вышэйшай катэгорыі Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі

Эстэтычнае выхаванне сродкамі традыцыйнага мастацтва і фальклору ў сучаснай сістэме пазашкольнага выхавання і навучання і яго перспектывы.

 

2.Латышкевіч Маргарыта, студэнтка 2 курса філалагічнага факультэта БДУ

Кашчэй Бессмяротны і роднасныя яму вобразы: параўнальны аналіз

 

3.Маціеўская Кацярына, магістрант кафедры замежнай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ

Міфалагічны тэатр Жана Както

 

4. Пазюра Настасся, студэнтка 5 курса філалагічнага факультэта БДУ

Христианская символика в творчестве Радичкова

 

5.Палукошка Алёна, студэнтка 5 курса філалагічнага факультэта БДУ Концепт «река» в немецкай прозе магического реализма

 

6. Палякоў Фёдар, студэнт 4 курса філалагічнага факультэта БДУ

Павер'і ў масавай культуры сучаснай моладзі

 

7.Парыцкі Уладзіслаў, студэнт 2 курсафілалагічнага факультэта БДУ

Пра вершазнаўчы аналіз вынікаў адной літаратурнай гульні (паводле зборніка “За туманам нічога не відна”)

 

8.Рынарчук Надзея, студэнтка 4 курса філалагічнага факультэта БДУ

Сказочно-мифологические мотивы в художественной системе новеллы К. Вольф Авария

 

9. Таразевіч Алена, аспірант кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Интертекстуальное поле пьесы С. Ковалёва Легенда пра Машэку

 

10.Чарняўскі Сяргей, студэнт 2 курса філалагічнага факультэта БДУ

Выкарыстанне лекавых замоў у побыце беларускіх вёсак (на прыкладзе Дубровенскага раёна Віцебскай вобласці)

 

 

11. Шамякіна Славяна, выкладчык кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Рэчаіснасны кампанент у структуры вобразаў-локусаў беларускіх чарадзейных казак

 

12.Шваба Ганна, студэнтка 5 курса філалагічнага факультэта БДУ, лабарант кабінета-музея беларускай народнай культуры БДУ

Навальніца, гром, маланка ў структуры твораў тапанімічнай фальклорнай прозы

 

13. ЛыншаВольга,студэнтка 4 курса філалагічнага факультэта БДУ

Матывы сербскага фальклору ў паэме Л. Украінкі «Віла-посестра» (Віла-сястрыца»)

 

14.Крылова Святлана, выкладчык кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Содержательная структура художественного образа «доли» в фольклоре

 

 

СЕКЦЫЯ 2

(вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору,

вул. К Маркса, 24, пакой 14 (насупраць філфака)

 

Старшыні: к.ф.н., дацэнт Марозава Т.А.

метадыст ВНЛ беларускага фальклору Лук’янава Т.В.

 

1. Арлова Вера, студэнтка 3 курса філалагічнага факультэта БДУ

Матыўнае поле беларускіх і ведыйскіх замоў ад крывацёку

 

2. Верына Ульяна, к.ф.н., рэдактар выдавецкага цэнтра БДУ

Звук и смысл в современном русском верлибре

 

3.Есіс Яўген, студэнт 4 курса філалагічнага факультэта Мазырскага ДПУ імя І. П. Шамякіна

Асаблівасці святкавання Купалля на Мазыршчыне

 

4. Каратай Віктар, метадыст вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору пры кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Хрэсьбінны (радзінны) фальклор як сінкрэтычны комплекс у этнакультуры Нарачанскага краю

 

5.Лук’янава Таццяна, метадыст вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору пры кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Фальклорная свядомасць як феномен традыцыйнай культуры

 

6. Новак Валянціна, д.ф.н., прафесар, загадчык кафедры беларускай культуры і фалькларыстыкі ГДУ імя Ф. Скарыны

Мясцовая спецыфіка каляндарна-абрадавага фальклору Брагіншчыны

 

7. Маркевіч Марына, студэнтка 2 курса філалагічнага факультэта Гомельскага ДУ імя Ф. Скарыны

Пра фальклорныя традыцыі вёскі в. Чэрпічы Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці

 

8. Рубцова Алена, студэнтка 1 курса філалагічнага факультэта Гомельскага ДУ імя Ф. Скарыны

Традыцыі калядна-навагодняй абраднасці Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці

 

9. Кавалёва Рыма, к.ф.н., дацэнт кафедры тэорыі літаратуры БДУ

Функцыянальны комплекс цара ў чарадзейна-фантастычных казках

 

10. Смольская Алена, студэнтка 3 курса філалагічнага факультэта БДУ

Канфігурацыя сістэмы вобразаў у фальклоры

 

11. Цалка Пятро, студэнт 1 курса філалагічнага факультэта Гомельскага ДУ імя Ф. Скарыны

Традыцыі вясельнай абраднасці на тэрыторыі Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці

 

12.Чамярыцкая Кацярына, студэнтка 1 курса філалагічнага факультэта Гомельскага ДУ імя Ф. Скарыны

Абрады і звычаі жыхароў в. Чырвоны Бераг Жлобінскага раёна

 

13.Янкута Ганна, магістрант кафедры замежнай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ

Канфарнізм і нонканфарнізм у літаратуры (на прыкладзе рамана А. Рэнд “Атлант расправіў плечы”)

 

14. Яўных Алеся, студэнт 3 курса філалагічнага факультэта Гомельскага ДУ імя Ф. Скарыны

Касмаганічныя ўяўленні жыхароў Гомельшчыны і фальклор

Праграма 8 чытанняў

 

Attachments:
Download this file (Programma8Chytanyau.zip)Праграма 8 чытанняў[Поўны тэкст]7 kB